JPCR - Your coach for innovation

Traditionele offline kwalitatieve onderzoeken (B2C en B2B)

scrolling
Ga terug naar diensten

De methodes :

 • Groepsdiscussies
 • Mini-groepen (groepen van 2, 3 of 4 personen)
 • Individuele diepte interviews
 • « Etnografische » interviews bij consumenten thuis
 • Shopper Interviews (met bezoek in de winkel)
 • Reconnect with the consumer/shopper (Consumer Day, Shopper Day…)

Onze filosofie :

 • Het belang van een gedetailleerde briefing teneinde de business issues goed te begrijpen
 • De kracht van een goede voorafgaande voorbereiding van het onderzoek met de interne teams om het nut en de rijkdom van het onderzoek evenals de haalbaarheid van de resultaten te optimaliseren
 • Benadering « op maat » om aan de vooropgestelde doelstellingen te beantwoorden
 • Benadering « sequential recycling » : de conclusies van de eerste groepen/interviews kapitaliseren en « stimuli » tijdens het onderzoek optimiseren/heroriënteren indien nodig teneinde zoveel mogelijk de haalbaarheid van de resultaten te garanderen
 • Nauwe samenwerking met de klanten tijdens het onderzoek (belangrijk dat ze ook op het terrein komen, regelmatig feedback geven aan de klant tijdens het terreinwerk …)
 • « Reconnect » benaderingen om de realiteit te delen met consumenten/shoppers, interne teams te inspireren, ze helpen om afstand te nemen …
 • Moderatie en analyse door een « senior » team van A tot Z bij het project betrokken
 • Rapport « op maat » met conclusies en haalbare aanbevelingen